Hanover-Horton 31, Addison 6

Manchester 27, Napoleon 0